Demirtaş til dommerne: “Lad være med at ofre jer selv for regeringen”

Demirtaş til dommerne: “Lad være med at ofre jer selv for regeringen”

Den hovedretssag mod den fængslede politiker Selahattin Demirtaş føres fortsat ved Ankaras 19. straffedomstol for alvorlige forbrydelser. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har afsagt sin dom i denne sag og afsagde tidligere en dom om retskrænkelse og krav om øjeblikkelig løsladelse.

Den tidligere medformand for Folkets Demokratiske Parti (HDP), Selahattin Demirtaş, der har siddet bag tremmer i Edirne-fængslet siden 2016 blev igen stillet for dommeren ved Ankaras 19. straffedomstol for alvorlige forbrydelser d. 16. marts 2021.

Mens Selahattin Demirtaş deltog i sagen inden for Sincan-fængselskomplekset via det audiovisuelle Information System (SEGBİS), blev høringen også fulgt af HDP-parlamentsmedlemmerne Serpil Kemalbay, Saruhan Oluç, Kemal Pekgöz, Hüseyin Kaçmaz, Züleyha Gülüm og Mahmut Toğrul, HDP’s rådsmedlem Doğan Erbaş, samt en række partiledere.

‘I handler som om dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ikke eksisterede’

Under retsmødet tog Demirtaş’ advokat Mahsuni Karaman ordet og mindede retten om dommen om “øjeblikkelig løsladelse” afsagt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) den 22. december 2020.

Karaman sagde: “Dommeren har nu brugt lang tid på at læse op af arkiverne om Van og Ankara. Han opfører sig som om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse ikke eksisterede. Det er underforstået, at I vil fortsætte høringen uden hensyn til EMD’s dom. Dog ville jeg forvente, at I føjede det til protokollen. Men I læser sammenfatningerne af sagen op, som om der ikke er sket noget … “

Som rapporteret af Mezopotamya Agency (MA), svarede den præsiderende dommer: “Du kan rejse dine anmodninger senere” og tilføjede alligevel ikke den relaterede EMD-dom om Selahattin Demirtaş til retsprotokollen.

Selahattin Demirtaş´ forsvar

Demirtaş deltog i høringen via en videokonference og afgav sin erklæring. Idet han henviste til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols kendelse om “øjeblikkelig løsladelse”, hudflettede han højlydt domstolen for at nægte, at tilføje den til protokollen:

“Jeg vil gerne lykønske retten for dens mod. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har også vurderet jeres indsats. Vi var fra HDP. Vi var medformænd for et parti. Vi beskæftigede os med politik med en åben identitet. Vi skjulte os ikke … I engagerede jer også i politik, men I følte behov for at skjule det”.

Idet han bemærkede, at han ikke havde været stillet for en dommer i denne retssag gennem et helt år, mindede Demirtaş retten og publikum om, at forfatningsdomstolen i mellemtiden havde afsagt en kendelse om en overtrædelse af loven i juni 2020.

Idet Selahattin Demirtaş pegede på, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol også gav udtryk for, at der var tale om den mest belastende form for retskrænkelse, kritiserede han domstolen også for at “forsøge at fortsætte høringen, som om der intet var sket i denne periode”.

“Men det er ikke tilfældet for os. Der er afsagt alvorlige afgørelser af nationale og internationale domstole. Af denne grund er det vores ret at kræve, at de tilhørende afgørelser vedlægges protokollen”, sagde Demirtaş.

‘Chefrådgiver Uçum gav jer instruktionerne’

Med henvisning til Mehmet Uçum, der er chefrådgiver for præsident Erdogan og regerende formand for Erdogans parti Retfærdigheds- og Udviklingspartiet (AKP), henvendte Demirtaş sig endnu en gang til dommerne og sagde: “Mehmet Uçum, som er chefrådgiver ved paladset, har instrueret jer”.

Demirtaş bemærkede yderligere, at “selv det yngste medlem af domstolen har bedre kendskab til loven end Uçum,”  og sagde derefter:

“Manden giver jer instruktioner fra præsidentpaladset, og I udfører dem. I kunne ikke sige, ‘Hvem er du, Mehmet Uçum? Bare en rådgiver … Og du giver os instruktioner!’ Hvorfor kunne I ikke sige det? Fordi Mehmet er ved paladset nu. Jeg kender Mehmet, hans kendskab til loven er elendigt. I har ikke engang føjet Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols kendelse til sagen”.

‘I bringer alvorlige lovovertrædelser til Tyrkiet’

I det han talte om den manglende gennemførelse af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse, sagde Demirtaş:

“Hvis der er sket en retskrænkelse, forventes det, at domstolen vil fjerne den relaterede krænkelse. Men det kan I ikke gøre, vel?”.

“Fordi jeres leder Erdoğan har sagt: ‘Det er uden for min kompetence at blande mig i retsvæsenets anliggender, men vi vil under ingen omstændigheder beskytte rettigheder for en terrorist som Selahattin Demirtaş’. Erdoğan erklærer, at mine rettigheder ikke ville blive beskyttet. Og I startede også med at erklære det. Derfor lykønsker jeg jer. Jeg lykønsker jer med jeres åbenlyse holdning til krænkelse af retten. I skal ønskes tillykke, fordi I har bragt ekstremt alvorlige krænkelser af rettigheder til Tyrkiet”.

Selahattin Demirtaş oplyste yderligere, at “det er domstolene, der skal beskytte borgernes rettigheder”, og tilføjede, “men nu er det blevet et diskussionspunkt om domstolene har været uafhængige eller ej.”

Demirtaş ridsede atter en gang den proces op, der førte til den seneste afgørelse om retskrænkelser, der blev truffet af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, samt den kendelse om retskrænkelser, der blev truffet af Tyrkiets forfatningsdomstol, og gentog, at domstolen agerer, som om disse kendelser ikke eksisterer.

‘I deltog i politiske aktiviteter’

Demirtaş kritiserede yderligere dommerne og sagde i den forbindelse:

“Lad os i denne retssag ikke håndhæve forfatningen eller strafferetsplejeloven, men håndhæve valgloven. I deltager åbent i politiske aktiviteter, så de partier, som I støtter, kan komme til magten. I hjalp med at ændre systemet. I hjalp med til at etablere énmands-diktaturet. Lad os håndhæve valgloven, så I kan fortælle Tyrkiet om den sejr ved valget, som I giver AKP og Erdoğan ved at anholde mig.

“I blandede jer i Tyrkiets vilje. Jeres politiske talspersoner Erdoğan, Bahçeli (lederen af det Nationalistbevægelses-parti som også er regeringsstøtteparti MHP, red.) og Soylu (nuværende indenrigsminister, red.) taler, og I gør, hvad der kræves.”

‘Forholdet mellem retsvæsen og politik vil blive mere problematisk’

Henvendt til dommerne sagde han: ” Håndhæv venligst loven og vær retfærdig. Det handler ikke alene  om mig” og afsluttede kort sine bemærkninger på denne måde:

“Enhver afgørelse I afsiger, vil være et bevis på  forholdet mellem retsvæsen og politik i Tyrkiet. Det vil øge indblanding af staten i retssystemet. […]. Jeg har fred med alle mine identiteter. Jeg er kurder, men er ikke nationalist. Men jeg er sikker på, at I er nationalister. Men drejer det sig om, hvordan man elsker den enes eller den andens nation? Det er, hvad I har bidraget til med jeres retslige aktiviteter.

“Der eksisterer ingen stat i øjeblikket, institutionerne fungerer ikke. […] Kassationsretten eller forfatningsdomstolen kan ikke afsige en dom. Fordi den udøvende myndighed har tiltaget sig al magt. I det mindste skal I være retfærdige.”

“Lad være med at ofre jer selv for regeringens skyld. Denne regering vil med 99 procents sandsynlighed ændre sig. I vil blive indkaldt til det juridiske råd, der skal dannes i parlamentet. Det næste parlament vil spørge jer om de sagsakter, der er brugt imod os. Jeg sværger på, at jeg vil stille jer til regnskab overfor loven for alt, hvad I har gjort mod mig”.

Anmodninger fra Selahattin Demirtaş

Efter at have præsenteret sin erklæring opremsede Selahattin Demirtaş sine anmodninger. Han krævede, at høringen blev udsat til juli 2023 efter parlamentsvalget i Tyrkiet. Han anmodede også om, at den sag, der blev ført imod ham af Ankaras 22. straffedomstol for alvorlige straffesager, blev slået sammen med sagen om hovedforhandlingen i dag. Hvis ikke ville Demirtaş sende en anmodning om genoptagelse.

Retsudvalget udsatte derefter høringen.

Demirtaş’ advokat Mahsuni Karaman talte til domstolen og sagde: “Afslut denne høring nu,” og tilføjede, at de efterfølgende ikke vil deltage i retssagen, hvis deres anmodninger ikke blev imødekommet.

Karaman opregnede følgende krav:

“I har endnu ikke læst dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol op. Vi anmoder om, at I tager stilling til vores anmodninger. Bed justitsministeriet om dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstole, og når dommen tilføjes til sagsmappen, skal I træffe en afgørelse, der vil sikre, at retsovertrædelsen identificeres og elimineres af retten. “

Næste høring den 14. april

Domstolen har afsagt sin foreløbige kendelse og besluttet, at der skal sendes et brev til Ankaras 22. straffedomstol for alvorlige strafferetssager, således at anklagen i sagen, der er indgivet mod Demirtaş ved denne domstol kan føjes til sagen. Retten har også besluttet, at justitsministeriet skal anmodes om en tyrkisk oversættelse af EMD-dommen, og anmodningen om tilbagekaldelse skal undersøges.

Kilde: ANF, 16. Marts 2021.

Oversættelse: Jesper Brandt

***-***