OM INITIATIVET

Free Demirtas initiativet

“Løslad Selahattin Demirtas nu!” eller FreeDemirtas-initiativet har til formål at skabe opmærksomhed omkring den stigende undertrykkelse af den demokratiske opposition i Tyrkiet. Selahatin Demirtas, den tidligere medformand for det demokratiske oppositionsparti, HDP, er et stærkt symbol på kampen mod denne undertykkelse, selv om han har siddet fængslet siden 2016. Initiativtagerne opfordrer det tyrkiske regime til øjeblikkelig løsladelse af Demirtas. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har ved flere lejligheder behandlet indespærringen af Demirtas og krævede senest den 22. december 2020 hans ”øjeblikkelige løsladelse”. I stedet for at efterleve denne klare afgørelse har Erdogan-regimet fastholdt fængslingen og ovenikøbet rejst nye anklager mod Demirtas, som kan koste ham årtier i fængsel.

Ved det seneste præsidentvalg i juni 2018 stillede Selahattin Demirtas op, men måtte føre sin valgkamp fra en fængselscelle. Trods indespærringen og tegn på valgsnyd fik han over 4 millioner stemmer ved valget og var den kandidat, som fik tredje flest stemmer.

Det næste præsidentvalg skal afholdes senest i juni 2023 og det mister naturligvis fuldstændig sin gyldighed, hvis en af de ledende oppositionspolitikere fortsat sidder fængslet.

Derfor kræver undertegnede, ligesom Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, øjeblikkelig løsladelse af Selahattin Demirtas og opfordrer den danske regering til at arbejde aktivt for dette i alle relevante sammenhænge.

Free Demirtas Initiativet